TTO – Sau IPO, nhà nước vẫn nắm giữ 75% cổ phần VNA, rồi giàm dần, nhưng không thấp hơn 65%.

Máy bay của hãng Vietnam Airlines – Ảnh minh họa: TTO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA).

Theo đó, sau cổ phần hóa, VNA sẽ mang tên Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

VNA cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của VNA là 14.101,84 tỉ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 1.410.184.000 cổ phần, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ là 75%.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa và hướng dẫn thực hiện chuyển Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành công ty cổ phần.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo, chọn thời điểm thích hợp để giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước còn nắm giữ không thấp hơn 65% vốn điều lệ.

VNA được thực hiện các cơ chế chính sách về vay vốn có bảo lãnh, và kế hoạch dự án phát triển đội máy bay đã công bố trước đây.

Các cơ chế, chính sách này thể hiện cam kết của Chính phủ đối với các nhà đầu tư về việc hỗ trợ Vietnam Airlines sau cổ phần hóa tiếp tục thực hiện các dự án, hợp đồng mua máy bay đã ký kết trước chuyển sang công ty cổ phần thuộc kế họach phát triển đội máy bay đến năm 2020.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối tháng 11-2014 và triển khai công tác bán chiến lược theo các tiêu chí và qui trình do Bộ Trưởng Bộ GTVT quyết định.

VETOANCAU.COM (theo tuoitre.vn)

Tagged on: